شگفتی های ادمیزاد

۱۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت

ایا می دانید استرس و اضطراب سن نمی شناید

 

(هادی)

خوردن مواد نشاسه دارد استرس را کم می کند

  • مسعود معینی
۳۱
ارديبهشت
  • مسعود معینی
۳۱
ارديبهشت

پروردگارا خود را تقدیم تو میدارم با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو ،عشق تو و راه تو یاریشان خواهم دادباشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم.

جملات زیبا گیله مرد
 


  • مسعود معینی
۲۸
ارديبهشت

  • مسعود معینی
۲۸
ارديبهشت

از شنبه تا جمعه

.

.

.

ادامه....

  • مسعود معینی
۲۵
ارديبهشت
منو به نام من بکش
به نام من گناه کن
اگه من اشتباهتم
همیشه اشتباه کن
  • مسعود معینی
۲۱
ارديبهشت

  • مسعود معینی
۲۱
ارديبهشت

jomle (4)

  • مسعود معینی
۲۱
ارديبهشت

جمله عکس های بسیار زیبا

  • مسعود معینی
۲۱
ارديبهشت

تصاویر خنده دار و جالب از نوشته های طنز

  • مسعود معینی