شگفتی های ادمیزاد

۳۱
ارديبهشت

پروردگارا خود را تقدیم تو میدارم با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو ،عشق تو و راه تو یاریشان خواهم دادباشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم.

جملات زیبا گیله مرد
 


 • مسعود معینی
۲۶
خرداد
 • مسعود معینی
۲۶
خرداد

مسعود معینی

 عکس های زیبا از دریا 3323

 • مسعود معینی
۰۷
خرداد

بگم که من اصلا اخبار نمی بینم...!!!


 • مسعود معینی
۰۷
خرداد

http://axgig.com/images/76345705103629583174.jpg

 • مسعود معینی
۰۷
خرداد

 • مسعود معینی
۰۷
خرداد

 • مسعود معینی
۰۷
خرداد

 • مسعود معینی
۰۷
خرداد

 • مسعود معینی
۰۲
خرداد


 • مسعود معینی
۰۲
خرداد


 • مسعود معینی